in

แอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome)

Asperger Syndrome หรือกรุ๊ปอาการแอสเพอร์เกอร์ เป็นความขาดตกบกพร่องด้านความก้าวหน้าทางระบบประสาทที่มักกำเนิดในเด็ก โดยจัดอยู่ในกรุ๊ปอาการเดียวกับออทิสติก ซึ่งจะมีผลต่อความประพฤติ การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร และก็การมีความสัมพันธ์ร่วมกับคนภายในสังคม คนป่วยจะมีลักษณะหมกมุ่นหรือทำบางสิ่งบางอย่างบ่อยๆมีความรู้สำหรับในการติดต่อสื่อสารหรือการเข้าสังคมต่ำ เกลียดความเคลื่อนไหว ถือมั่นในความนึกคิดของตัวเอง และก็ตั้งใจจริงกับกฎหรืองานประจำวัน

ผู้เจ็บป่วยบางรายอาจมีอาการที่จัดอยู่ในกรุ๊ปออทิสติกที่มีความสามารถสูง (High-functioning Autism) โดยจะปราศจากความไม่ปกติของความสามารถทางสมองหรือการใช้ภาษา คุยเก่ง รวมทั้งดูเหมือนกับว่าเฉลี่ยวฉลาด แต่ กรุ๊ปอาการ Asperger Syndrome ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายสนิทได้ แม้กระนั้นถ้าได้รับการวิเคราะห์หรือเริ่มการดูแลและรักษาอย่างเร็ว ก็จะสามารถช่วยทำให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างธรรมดาในสังคม