in

สาเหตุของแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome)

ในตอนนี้ยังไม่อาจจะกำหนดที่มาของการเกิดกรุ๊ปอาการแอสเพอร์เกอร์ได้อย่างแน่ชัด มีเพียงแต่การคาดคะเนว่าอาจเป็นเพราะมูลเหตุเดียวกับโรคออทิสติก ซึ่งบางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับสารที่ส่งผลให้เกิดความพิกลพิการของทารกในท้อง ปัญหาระหว่างการตั้งท้องและก็การให้กำเนิด หรือการได้รับเชื้อในเด็กแรกคลอดก่อนที่จะมีการให้กำเนิด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างในสมอง สาเหตุทางพันธุกรรม หรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมอย่างสารเคมีหรือเชื้อไวรัส ก็อาจมีความน่าจะเป็นว่าจะปรับปรุงแปลงเป็นความผิดพลาดของ Asperger Syndrome นอกเหนือจากนั้น คนไข้กรุ๊ปอาการแอสเพอร์เกอร์ชอบเจอในเด็กชายมากยิ่งกว่าเด็กสาว