in

การรักษาแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome)

กรุ๊ปอาการแอสเพอร์เกอร์ไม่อาจจะรักษาให้หายสนิท แต่ว่าหมอจะรักษาตามลักษณะของคนเจ็บแต่ละราย เพื่อทุเลาอาการจากความผิดพลาด พร้อมด้วยช่วยทำให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างธรรมดาสูงที่สุด ซึ่งการดูแลรักษาอาจมาจากนานัปการสาขาวิชารวมกัน ดังต่อไปนี้

การดูแลและรักษาด้วยการใช้ยา
หมอจะกระทำการจ่ายยาเพื่อควบคุมอาการต่างๆตัวอย่างเช่น

ยาอะริพิพราโซล (Aripiprazole) ใช้เพื่อลดอาการรำคาญไม่พอใจ
ยากวอนฟาซีน (Guanfacine) รวมทั้งยาโอแลนซาปีนป่าย ใช้เพื่อลดอาการสมาธิสั้น ซน
ยาต้านทานโศกสลดเอสเอสอาร์ไอ (SSRI) ใช้เพื่อลดอาการที่เกี่ยวกับแนวทางการทำการกระทำเดิมบ่อยๆความไม่สบายใจ รวมทั้งภาวการณ์ไม่มีชีวิตชีวา
ยาริสเพอริโดน (Risperidone) ใช้เพื่อลดอาการกระสับกระสายและก็ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ
การดูแลรักษาอื่นๆ
หมอบางทีอาจชี้แนะให้คนไข้เข้ารับการดูแลรักษาหรือการบำบัดในแนวทางดังนี้

การฝึกหัดความถนัดทางด้านสังคม ดังเช่น ฝึกหัดการแสดงทางสีหน้าท่าทางและก็อิริยาบถ การใช้ภาษาสำหรับการติดต่อ การพัฒนาเพื่อการรู้เรื่องความนึกคิดแล้วก็อารมณ์ของคนอื่นในสังคม ฯลฯ
การบำบัดรักษาด้านการพูดแล้วก็การติดต่อสื่อสาร โดยย้ำไปที่การใช้ภาษาที่ปกคลุมเคลือและก็การใช้ภาษาในสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคม
การฝึกฝนความสามารถการปรับตัวรวมทั้งความถนัดการใช้ชีวิต
กระบวนการทำกิจกรรมบรรเทา
กระบวนการทำกายภาพบำบัด
แนวทางการทำจิตบำบัด
การฝึกหัดความชำนาญการจัดการ (Organization Skills Training)
การดูแลเป็นพิเศษจากโรงเรียน และก็ความให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจสำหรับการอ่านแล้วก็การใช้ภาษาอย่างพิถีพิถัน เพื่อลดปัญหาในแนวทางในการศึกษาเรียนรู้
ดังนี้ หมอควรต้องพิจารณาอาการอย่างสม่ำเสมอและก็ปรับการดูแลและรักษาตามลักษณะของผู้เจ็บป่วย เพื่อกำเนิดคุณภาพสูงสุดสำหรับในการรักษา