in

การป้องกันแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome)

กรุ๊ปอาการแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมไม่สามารถที่จะปกป้องได้ เหตุเพราะยังไม่รู้มูลเหตุที่กระจ่าง แต่ว่าในเรื่องที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยในกรุ๊ปอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรจะคิดแผนและก็เข้ารับคำขอความเห็นจากหมอก่อนที่จะมีการมีท้อง