in

อาการของโรคเบอร์เกอร์ (Buerger’s Disease)

โรคเบอร์เกอร์อาจทำให้กำเนิดอาการ ดังต่อไปนี้

รู้สึกชะตามมือรวมทั้งเท้า
รู้สึกเจ็บปวดรอบๆมือหรือเท้าเมื่อออกแรงแล้วก็อาการจะดียิ่งขึ้นเมื่อได้พักผ่อน แต่ว่าคนป่วยที่มีลักษณะอาการร้ายแรงบางรายอาจมีลักษณะของการปวดแม้ว่าจะมิได้ออกแรง
รู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนในบางครั้ง
สีผิวรอบๆมือรวมทั้งเท้าอาจมีสีซีดจางลง มีลักษณะอาการบวมแดงหรือมีสีเขียวคล้ำ โดยอาการจะยิ่งห่วยลงเมื่อร่างกายของคนเจ็บได้สัมผัสกับอากาศเย็น
คนไข้ที่มีลักษณะอาการร้ายแรงอาจมีรอยแผลเปิดรอบๆนิ้วมือรวมทั้งนิ้วเท้า แล้วก็มีลักษณะปวดหรือเจ็บแผล ที่บางทีอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย
ในเรื่องที่มีการอักเสบอย่างหนัก บางทีอาจกำเนิดเนื้อตายเน่าแล้วก็ทำให้สีผิวรอบๆนั้นกลายเป็นสีดำ