in

การป้องกันโรคเบอร์เกอร์ (Buerger’s Disease)

เพราะว่าโรคเบอร์เกอร์ยังไม่รู้จักต้นเหตุที่ชัดแจ้ง วิธีการป้องกัน Buerger’s Disease ที่เหมาะสมที่สุด เป็นการงดดูดบุหรี่หรือใช้ยาสูบทุกหมวดหมู่ ด้วยเหตุว่าข้อมูลพบว่าคนเจ็บที่เป็นโรคเบอร์เกอร์มักมีประวัติการสูบยาสูบต้นแบบใดแบบอย่างหนึ่ง โดยพบได้ทั่วไปเป็นยาสูบ ด้วยเหตุดังกล่าว การงดดูดบุหรี่หรือใช้ยาสูบต่างๆก็บางทีอาจลดการเสี่ยงของโรคลงได้ อย่างไรก็ดี ถ้าผู้เจ็บป่วยไม่สามารถที่จะเลิกสูบบุหรี่ดูดด้วยตัวเอง ควรจะไปพบหมอหรือขอความเห็นสถานพยาบาลเลิกยาสูบซึ่งสามารถให้คำปรึกษาที่ถูกแล้วก็สมควรสำหรับเพื่อการเลิกยาสูบหรือยาสูบจำพวกต่างๆ