in

ภาวะแทรกซ้อนของช็อกจากโรคหัวใจ (Cardiogenic Shock)

ถ้าเกิดอาการ Cardiogenic Shock ร้ายแรงและไม่ได้รับการดูแลและรักษา อวัยวะภายในของคนป่วยจะมิได้รับออกสิเจนที่พอเพียงจากเลือดที่ไหลเวียนภายในร่างกาย และก็ทำให้อวัยวะนั้นๆได้รับความทรุดโทรมชั่วครั้งชั่วคราวหรือถาวรได้ ได้แก่ สมองถูกทำลาย ลักษณะการทำงานของตับหรือไตล้มเหลว การเกิดโรคเส้นโลหิตสมอง หรืออวัยวะถูกทำลายถาวรแล้วก็บางทีอาจเสียชีวิตได้