in

อาการของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดผิดปกติ (Dysarthria)

คนที่มีลักษณะอาการกล้ามสำหรับในการกล่าวเปลี่ยนไปจากปกติจะมีลักษณะอาการที่นาๆประการตามต้นสายปลายเหตุ แม้กระนั้นโดยธรรมดาชอบมีลักษณะอาการต่างๆดังต่อไปนี้

กล่าวไม่ชัดเจน บอกช้า หรือบอกเร็วจนกระทั่งฟังไม่รู้เรื่อง
มีปัญหาด้านการควบคุมระดับเสียง ดังเช่นว่า ระดับเสียงสำหรับในการกล่าวสูงหรือต่ำไม่บ่อยนัก บอกแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ พูดเสียงดังหรือค่อยเหลือเกิน ฯลฯ
เสียงแหบ เสียงขึ้นจมูก คาดคั้นเสียง หรือใช้เสียงพูดแบบมีลมแทรก
มีจังหวะการพูดที่ไม่บ่อยนักหรือแตกต่างจากปกติ
ไม่อาจจะขยับลิ้น ริมฝีปาก หรือกล้ามบนบริเวณใบหน้าได้อย่างธรรมดา
อาจมีภาวการณ์กลืนทุกข์ยากลำบาก นำมาซึ่งการทำให้มีน้ำลายไหลออกมา
นอกนั้น คนป่วยบางทีอาจกล่าวได้เพียงแต่ประโยคสั้นๆคำสั้นๆหรือบางทีอาจเป็นการบอกที่ไม่อาจจะรู้เรื่องความหมายได้เลย แต่ สภาวะนี้มักไม่ส่งผลเสียต่อการรับทราบคำบอกเล่าและก็วิธีการทำความรู้ความเข้าใจ พูดอีกนัยหนึ่ง คนป่วยสามารถฟังเข้าใจปกติ แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกล่าวบางทีอาจมีผลต่อการเข้าสังคม การเล่าเรียน รวมทั้งการทำงาน ถ้าเกิดพบว่ามีความผิดธรรมดาทางด้านการพูดโดยหาปัจจัยมิได้หรือเปลี่ยนโดยทันที ควรจะไปพบหมอเพื่อตรวจค้นต้นเหตุ เพราะว่าภาวการณ์ Dysarthria บางทีอาจเป็นสัญญาณของปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรงได้