in

ภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดผิดปกติ (Dysarthria)

Dysarthria ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสาร นำมาซึ่งการทำให้คนไข้อาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม กระทบต่อความเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว รวมทั้งบางทีอาจกำเนิดโรคซึมเซาร่วมด้วย