in

อาการกดเบียดภายในข้อไหล่ (Impingement Syndrome หรือ Shoulder Impingement Syndrome)

Impingement Syndrome หรือ Shoulder Impingement Syndrome เป็นกรุ๊ปอาการกดแทรกด้านในข้อต่อไหล่ เป็นผลมาจากเอ็นกล้ามหรือถุงน้ำด้านในข้อต่อไหล่ถูกกดทับหรือเสียดสีจากกระดูกหัวไหล่ นับว่าเป็นที่มาของลักษณะของการปวดไหล่ที่พบบ่อย โดยมากจะมีต้นเหตุมาจากการใช้แรงงานหัวไหล่หนักเกินความจำเป็นหรือใช้งานบ่อยๆจนถึงอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดไหล่ขึ้นได้ อย่างการเล่นกีฬาที่ใช้แรงแถวๆหัวไหล่มากมายหรืออาจเกิดขึ้นจากความผิดแปลกของกระดูกแล้วก็ข้อ

ลักษณะของการปวดไหล่จาก Impingement Syndrome บางทีอาจดำรงอยู่นานรวมทั้งกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แม้มิได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะควรอาจจะก่อให้มีการอักเสบของถุงน้ำหรือเอ็นข้อต่อไหล่ หรือทำให้เอ็นข้อต่อไหล่บางลงรวมทั้งฉีกให้ขาดได้