in

การป้องกันอาการกดเบียดภายในข้อไหล่ (Impingement Syndrome หรือ Shoulder Impingement Syndrome)

Impingement Syndrome เกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แม้กระนั้นมักเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากความประพฤติปฏิบัติการใช้แรงงานหัวไหล่หนักเหลือเกินหรือการได้รับบาดเจ็บแถวๆหัวไหล่ ด้วยเหตุดังกล่าว การลดการเสี่ยงของการเกิด Impingement Syndrome สามารถทำได้ด้วยการปรับพฤติกรรม ดังเช่น เลี่ยงการออกแรงหรือทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้หัวไหล่บ่อยๆเป็นระยะเวลานาน ถ้าหากเป็นนักกีฬาควรจะวอร์มร่างกายก่อนจะมีการเล่นกีฬาทุกคราว เพื่อช่วยเตรียมพร้อมรวมทั้งลดจังหวะที่กำลังจะได้รับเจ็บ สำหรับคนทั่วๆไปควรจะบริหารร่างกายให้เหมาะสมกับอายุรวมทั้งสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายโดยรวม ไม่สมควรหักโหมจนถึงเหลือเกิน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามและก็เอ็นข้อต่อไหล่