in

อาการของภาวะบวมน้ำเหลือง (Lymphedema)

Lymphedema อาจทำให้กำเนิดอาการ ดังต่อไปนี้

มีการบวมรอบๆส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนหรือขา แล้วก็นิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้า โดยบางทีอาจกำเนิดกับแขนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแขนทั้งสองข้าง หรือบางครั้งบางทีอาจกำเนิดอาการบวมสังกัดอวัยวะส่วนอื่นได้เหมือนกัน
รู้สึกอึดอัดหรือหนักรอบๆที่บวม
เคลื่อนแขนขาได้ตรากตรำ
รู้สึกปวดหรือเปล่าสบายตัว
รู้สึกตึงหรือแข็งที่ผิวหนัง บางทีบางทีอาจรู้สึกแสบผิวหรือผิวแดง
มีการติดเชื้อโรคบ่อยๆที่รอบๆเดิม
อาการบวมบางทีอาจเกิดขึ้นช้าๆและก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยโดยอาการบวมที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลและรักษาโรคมะเร็งบางทีอาจเกิดขึ้นข้างหลังได้รับการดูแลและรักษาตรงเวลายาวนานหลายเดือนหรือยาวนานหลายปี

ดังนี้ ถ้ามีลักษณะบวมสม่ำเสมอโดยไม่หายไป หรือเคยได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็น Lymphedema มาก่อนแล้วก็พบว่ารอบๆที่บวมมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรจะไปพบหมอ เนื่องมาจากบางทีอาจเป็นสัญญาณของการเกิด Lymphedema ซ้ำ