in

สาเหตุของภาวะบวมน้ำเหลือง (Lymphedema)

ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบการทำงานที่สำคัญภายในร่างกายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบภูมิต้านทาน โดยข้างในระบบน้ำเหลืองจะมี ต่อมน้ำเหลือง ท่อน้ำเหลือง รวมทั้งอวัยวะต่างๆที่ปฏิบัติภารกิจด้วยกันสำหรับการหมุนวนน้ำเหลืองภายในร่างกาย และก็มีเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocytes) ที่อยู่ในระบบน้ำเหลืองช่วยทำลายแล้วก็กำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือสิ่งเจือปนต่างๆออกมาจากร่างกาย

การอุดตันในระบบน้ำเหลืองจะก่อให้ไม่อาจจะระบายน้ำเหลืองออกไปในบางรอบๆได้ โดยภาวการณ์บวมน้ำเหลืองพบได้บ่อยที่รอบๆแขนหรือขา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จำพวก เป็นชนิดแรกเริ่ม (Primary Lymphedema) แล้วก็จำพวกทุติยภูมิ (Secondary Lymphedema) ซึ่งมักพบกว่าชนิดแรก

ภาวการณ์บวมน้ำเหลืองแบบเบื้องต้น (Primary Lymphedema)
Lymphedema แบบเบื้องต้นเป็นชนิดที่เจอได้ยาก โดยมีต้นเหตุที่เกิดจากความแตกต่างจากปกติในระบบน้ำเหลืองเอง ไม่มีโรคหรือสภาวะอื่นๆมากระตุ้นให้เกิดขึ้น เห็นแก่ได้รับถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกี่ยวกับความไม่ดีเหมือนปกติของความก้าวหน้าของท่อน้ำเหลือง แบ่งได้จำพวกย่อยได้ดังต่อไปนี้

โรค Milroy (Milroy’s Disease) เป็นความเปลี่ยนไปจากปกติของต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เกิด
โรค Meige (Meige Disease) ที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด Lymphedema ในตอนวัยรุ่นหรือระหว่างมีท้อง แต่ว่าบางกรณีบางทีอาจกำเนิดระยะหลังอายุ 35 ปี เจอในผู้หญิงมากยิ่งกว่าผู้ชาย
สภาวะบวมน้ำเหลืองในพักหลัง (Lymphedema Tarda) เป็นจำพวกที่เจอได้น้อยข้างหลัง พบมากช่วงอายุ 35 ปีเป็นต้นไป
สภาวะบวมน้ำเหลืองแบบทุติยภูมิ (Secondary Lymphedema)
Lymphedema แบบทุติยภูมิเป็นผลมาจากความทรุดโทรมของต่อมน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลืองจากสภาพการณ์ของโรคอื่น หรือมีเหตุที่เกิดจากวิธีการรักษาต่างๆอย่างเช่น

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลืองที่เสียหายออก ได้แก่ การผ่าตัดเพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ของโรคมะเร็งเต้านม ทำให้ต่อมน้ำเหลืองและก็เส้นเลือดรอบๆแขนบางทีอาจได้รับความเสื่อมโทรมจากการผ่าตัด
การดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี อาจจะส่งผลให้กำเนิดรอยแผลรวมทั้งมีการอักเสบที่ต่อมน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลือง
เซลล์ของโรคมะเร็งขัดขวางท่อน้ำเหลือง อย่างเช่น มีเนื้องอกโตขึ้นใกล้ต่อมน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลือง ซึ่งบางทีอาจขยายใหญ่ขึ้นและก็ห้ามการไหลเวียนของน้ำเหลือง
การรับเชื้อปรสิตที่รอบๆต่อมน้ำเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเท้าช้าง (Filariasis) ที่มียุงเป็นพาหะ พบได้ทั่วไปในประเทศที่มีอากาศเขตร้อนหรือครึ่งหนึ่งเขตร้อน
นอกเหนือจากนั้น Lymphedema ยังบางทีอาจกำเนิดในคนไข้ที่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่าง ได้แก่ อายุที่มากขึ้น ภาวการณ์น้ำหนักเกิน โรคอ้วน และก็โรคข้ออักเสบบางจำพวก อย่างโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือโรคสะเก็ดเงินข้ออักเสบ (Psoriatic Arthritis) ฯลฯ