in

เอ็มดีเอส (Myelodysplastic Syndrome หรือ MDS)

Myelodysplastic Syndrome (MDS) หรือกรุ๊ปอาการกรรมการผู้จัดการเอส เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดดำเนินงานขาดตกบกพร่อง นำมาซึ่งการทำให้ปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รวมทั้งเกล็ดเลือดภายในร่างกายต่ำยิ่งกว่าธรรมดา ทำให้ผู้เจ็บป่วยมีลักษณะอ่อนแรง หายใจไม่อิ่ม เวียนหัว มีรอยฟกช้ำโดยไม่รู้ปัจจัย รวมทั้งอาจมีภาวการณ์เลือดไหลง่ายหรือเลือดไหลออกไม่หยุดร่วมด้วย

โรคกรรมการผู้จัดการเอสพบได้บ่อยในผู้ชายมากยิ่งกว่าผู้หญิง โดยยิ่งไปกว่านั้นในคนที่แก่ 60 ปีขึ้นไป ในตอนนี้ยังไม่เคยรู้สิ่งที่ทำให้เกิดอาการไม่ปกติอย่างแน่ชัด โดยธรรมดา หมอจะเน้นย้ำรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ชะลอความร้ายแรงของอาการ