in

การรักษาอาการเอ็มดีเอส (Myelodysplastic Syndrome หรือ MDS)

หมอจะรักษา Myelodysplastic Syndrome โดยเน้นไปที่การรอแล้วก็คุ้มครองอาการที่เกิดขึ้นของคนเจ็บ ได้แก่ ทุเลาอาการเหน็ดเหนื่อย คุ้มครองปกป้องการเกิดสภาวะเลือดไหลมากมายแตกต่างจากปกติรวมทั้งการได้รับเชื้อ ฯลฯ ถ้าหากคนเจ็บไม่มีอาการหรือความไม่ปกติอะไรก็แล้วแต่หมอบางทีอาจชี้แนะให้เฝ้าระวังอาการร่วมกับการตรวจร่างกายร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องทดลอง

ในเรื่องที่คนป่วยมีลักษณะอาการที่จำเป็นต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงหมอ หมอจะใช้แนวทางดังนี้

การให้เลือด (Blood Transfusions)
การให้เลือดเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยตอบแทนเซลล์เม็ดเลือดภายในร่างกายของคนเจ็บที่มีปริมาณน้อย ทุเลาความผิดแปลกที่เกิดขึ้นมาจากสภาวะโลหิตจาง รวมทั้งคุ้มครองการรับเชื้อที่ร้ายแรงเพราะว่าปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวน้อย

การใช้ยา
หมอบางทีอาจรักษา Myelodysplastic Syndrome ด้วยการใช้ยา อย่างเช่น

การฉีดโกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor) เพื่อเพิ่มเม็ดเลือดแดงภายในร่างกาย ซึ่งโกรทแฟคเตอร์เป็นสารที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สามารถเจอได้ในไขกระดูก โดยจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์เพิ่มขึ้น ก็เลยลดสิ่งที่มีความต้องการสำหรับการให้เลือดและก็ยังช่วยปกป้องการได้รับเชื้อ
การใช้ยาอซาซีทิดีน (Azacitidine) รวมทั้งดีไซทาบีน (Decitabine) เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือด โดยจะช่วยทุเลาความไม่ปกติในคนป่วยโรคกรรมการผู้จัดการเอสบางครั้ง รวมทั้งลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจำพวกไมอิลอยด์กะทันหัน (Acute Myelogenous Leukemia: AML)
การใช้ยาเลนาลิโดไมด์ (Lenalidomide) แบบแคปซูลในคนเจ็บ Myelodysplastic Syndrome ที่เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากกรรมพันธุ์
การใช้ยาเพื่อรักษาอาการอื่นๆเพิ่มอีก ได้แก่ การใช้ยารักษาอาการติดโรค การใช้ยากดภูมิต้านทานเพื่อลดการให้เลือดโดยไม่จำเป็นในคนป่วยบางราย ฯลฯ
การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant)
หมอจะใช้ยาเคมีบรรเทาเพื่อกำจัดเซลล์เม็ดเลือดที่ขาดตกบกพร่องออกมาจากไขกระดูก ต่อจากนั้นจะแทนที่ด้วยเซลล์ที่คนอื่นบริจาคไว้ ซึ่งเซลล์ดังกล่าวข้างต้นจะเข้าสู่ร่างกายของคนป่วยทางเส้นโลหิต ดังนี้ การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกบางทีอาจทำเป็นกับคนเจ็บเพียงแค่บางครั้งแค่นั้น และก็การใช้เซลล์ที่ได้รับการให้ทานจากสมาชิกในครอบครัวของคนป่วย อย่างบิดา แม่ พี่หรือน้อง จะช่วยทำให้ผู้เจ็บป่วยได้รับเซลล์ที่เหมาะสมกับร่างกายสูงที่สุด