in

การป้องกันอาการเอ็มดีเอส (Myelodysplastic Syndrome หรือ MDS)

เพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะเจาะจงต้นเหตุของ Myelodysplastic Syndrome ก็เลยยังไม่มีวิธีการป้องกัน แม้กระนั้นสามารถลดการเสี่ยงได้ด้วยแนวทางต่างๆดังเช่นว่า

งดเว้นการสูบยาสูบ
เลี่ยงการสัมผัสรังสี พิษ และก็สารโลหะหนัก แม้เป็นคนที่มีการเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสสารดังที่กล่าวมาข้างต้น อย่างผู้ทำงานเกี่ยวเนื่องรังสีหรือสารเคมีอันตราย ควรจะตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าเกิดทราบดีว่าตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยไข้ เป็นพาหะ หรือมีลักษณะคล้ายกับ Myelodysplastic Syndrome ควรจะหารือหมอก่อนจะมีการตั้งท้องเพื่อประเมินการเสี่ยงที่บางทีอาจเกิดขึ้นกับเด็กแบเบาะ