in

อาการของหลอดเลือดหัวใจเกิน PDA (Patent Ductus Arteriosus)

โรคเส้นเลือดหัวใจเกินสามารถกำเนิดได้กับอีกทั้งเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดรวมทั้งคลอดตามที่ได้มีการกำหนด โดยอาการจะต่างกันตามขนาดรูของเส้นโลหิตที่เปิดอยู่ ในเรื่องที่รูเส้นโลหิตของเด็กแบเบาะที่เปิดอยู่มีขนาดเล็กบางทีอาจไม่แสดงสัญญาณหรืออาการ รวมทั้งบางทีอาจมิได้รับการวิเคราะห์จนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ แต่ว่าแม้เด็กอ่อนมีรูเส้นเลือดเปิดอยู่เป็นรูขนาดใหญ่ชอบทำให้เกิดผลกระทบต่อหลักการทำงานของหัวใจและก็ปอด ซึ่งเด็กแรกคลอดอาจมีอาการ ดังต่อไปนี้

หายใจหอบรวมทั้งเร็ว หรือหายใจสั้น
หายใจติดขัดเรื้อรัง
กินอาหารได้น้อย รวมทั้งชอบมีผลต่อการเติบโตของเด็ก
หัวใจเต้นอย่างมากแล้วก็เร็ว ชีพจรเต้นแรงกว่าธรรมดา
เหงื่อซึมขณะร้องไห้หรือกินอาหาร