in

การรักษาหลอดเลือดหัวใจเกิน PDA (Patent Ductus Arteriosus)

การดูแลและรักษาโรคนี้จะขึ้นกับอายุของผู้เข้ารับการดูแลและรักษาและก็ความร้ายแรงของโรค โดยสามารถแบ่งได้แนวทางต่างๆดังต่อไปนี้

การเฝ้าระวังอาการ
เด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดส่วนมากรูเส้นโลหิตจะปิดตามธรรมชาติ หมอจะสอดส่องอาการเพื่อแน่ใจว่ารูเส้นเลือดหัวใจของเด็กทารกนั้นปิดเป็นระเบียบก็ดี เหมือนกับในกรณีที่เด็กคลอดตามที่กำหนด แต่ว่ายังพบว่าเส้นโลหิตเปิดเป็นรูขนาดเล็ก หมอจะเฝ้าระวังรวมทั้งพินิจอาการเหมือนกันในตอน 2-3 เดือนแรก เพราะว่าความแปลกดังกล่าวข้างต้นมักไม่ทำให้ปอดแล้วก็หัวใจทำงานมาก รวมทั้งมักไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆแต่ว่าถ้ากำเนิดความแตกต่างจากปกติเกี่ยวกับหัวใจหรือมีปัญหาการหายใจ ควรจะรีบนำผู้เจ็บป่วยเข้ารับการตรวจรักษาเพิ่มอีก

การใช้ยา
ถ้าหากเป็นเด็กแรกคลอดที่คลอดก่อนกำหนด หมอจะจ่ายยาต่อต้านอักเสบประเภทไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs : NSAIDs) อย่างยาไอบูโพรเฟนหรือยาอินโดเมทาสิน ซึ่งบางทีอาจช่วยทำให้รูเส้นเลือดปิด เนื่องจากยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์ต่อสารเคมีภายในร่างกาย เพื่อช่วยทำให้รูเส้นโลหิตปิดตัวเร็วขึ้น แม้กระนั้น การใช้ยาต่อต้านอักเสบประเภทไม่ใช่สเตียรอยด์นี้จะไม่สามารถที่จะช่วยทำให้รูเส้นเลือดหัวใจปิดในเด็กแรกเกิดที่คลอดตามที่มีการกำหนด เด็ก และก็คนแก่ได้

การผ่าตัดเพื่อปิดรูเส้นเลือด
ในเรื่องที่การดูแลและรักษาด้วยยาไม่เป็นผล มีลักษณะร้ายแรงหรืออาการอื่นๆสอดแทรกมากขึ้น คนไข้บางทีอาจได้รับการผ่าตัดเพื่อปิดรูเส้นเลือด โดยศัลยแพทย์จะผ่าเปิดแผลขนาดเล็กรอบๆซี่โครงทางด้านซ้าย เพื่อกระทำผ่าตัดปิดรูเส้นเลือด ซึ่งข้างหลังการผ่าตัดจำเป็นที่จะต้องนอนพักในโรงหมอเพื่อสอดส่องอาการระยะหนึ่ง โดยธรรมดาเด็กจะใช้เวลาสำหรับในการฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์ข้างหลังการผ่าตัดศรีษะหัวใจโดยประมาณ 1-2 อาทิตย์

นอกจากนั้น คนแก่ที่มีลักษณะอาการของโรค PDA แล้วก็มีผลไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางสุขภาพอื่นๆหมอบางทีอาจชี้แนะให้กระทำการผ่าตัดปิดรูเส้นเลือดด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับเพื่อการรักษาโดยใช้แนวทางผ่าตัดนี้อาจมีการเสี่ยงที่จะทำให้เสียงแหบ แท้งลูก ติดเชื้อโรค หรือกะบังลมเป็นอัมพาตได้

การสวนหัวใจ (Catheter Procedures)
หมอจะกระทำใส่ท่อขนาดเล็กเข้าไปในเส้นโลหิตรอบๆขาหนีบแล้วก็แยงขึ้นไปที่ศีรษะหัวใจ รวมทั้งกระทำอุดรูเส้นโลหิตด้วยท่อม้วนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็กเพื่อปิดรูเส้นโลหิต แต่ว่ากระบวนการรักษาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเหมาะกับเด็กแบเบาะที่คลอดตามที่ได้มีการกำหนด เด็ก และก็คนแก่ทั่วๆไป ในกรณีของเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด หมอจะเสนอแนะให้พิจารณาอาการกระทั่งจะมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นก่อนแล้วจึงจะพินิจพิเคราะห์ให้รักษาด้วยการใช้การสวนหัวใจ

ถึงแม้คนที่เป็นโรคนี้จะได้รับการดูแลและรักษาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าก็ควรไปพบหมอเพื่อติดตามอาการอยู่ตลอด เพราะโรคนี้อาจมีอาการเข้าแทรกได้ในทุกตอนวัย รวมถึงวางแผนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยกันกับหมอเพื่อคุ้มครองอาการไม่ดีเหมือนปกติต่างๆ