in

ภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มรอบหัวใจมากผิดปกติ (Pericardial Effusion)

Pericardial Effusion เป็นสภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ข้างในถุงเยื่อห่อรอบศีรษะใจมากไม่ดีเหมือนปกติ โดยมีเหตุมาจากเยื่อหุ้มห่อหัวใจอักเสบจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ นำมาซึ่งการผลิตของเหลวขึ้นมาสะสมในชั้นระหว่างเยื่อหุ้มห่อหัวใจเป็นจำนวนมากแตกต่างจากปกติ ซึ่งบางทีอาจไปกดแทรกรวมทั้งก่อกวนหลักการทำงานของหัวใจ ถ้าหากมิได้รับการดูแลรักษาบางทีอาจส่งผลให้เกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้

โดยธรรมดาเยื่อห่อหัวใจ (Pericardium) จะมีลักษณะเป็นถุงที่มีความแข็งแรง เหนียวรวมทั้งยืดหยุ่นได้ แบ่งได้เป็น 2 ชั้น ระหว่างชั้นจะมีของเหลวสีเหลืองใสจำนวนราว 15-30 มล. โดยจะช่วยหุ้มห่อหัวใจเอาไว้ เพื่อช่วยคุ้มครองปกป้องการได้รับบาดเจ็บหรือความทรุดโทรมที่บางทีอาจเกิดขึ้น และก็ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเยื่อห่อหัวใจในเวลาที่หัวใจปฏิบัติงาน