in

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มรอบหัวใจมากผิดปกติ (Pericardial Effusion)

ภาวะแทรกซ้อนของ Pericardial Effusion จะต่างๆนาๆตามความเร็วสำหรับการกำเนิดอาการ หากว่าเยื่อหุ้มห่อหัวใจจะสามารถขยายตัวเพื่อรองรับของเหลวส่วนเกินได้ แม้กระนั้นแม้มีจำนวนของเหลวสะสมมากจนเกินความจำเป็นอาจจะทำให้กำเนิดแรงกดนอนทับที่หัวใจ ซึ่งอาจจะเป็นผลให้การไหลเวียนของโลหิตของหัวใจน้อยลง ร่วมกับมีจำนวนออกสิเจนน้อยเกินไปภายในร่างกาย โดยภาวการณ์บีบหัวใจอาจจะส่งผลให้คนเจ็บมีความดันโลหิตลดน้อยลงแล้วก็บางทีอาจเกิดอาการช็อกและก็ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ก็เลยจัดเป็นคราวฉุกเฉินที่จำต้องได้รับการดูแลรักษาโดยด่วนที่สุด