in

อาการของการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcal Disease)

ในพื้นฐาน ผู้เจ็บป่วยจะมีลักษณะอาการเหมือนเจ็บป่วย ตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามร่างกาย รู้สึกหนาว เหงื่อไหลง่าย ฯลฯ ซึ่งผู้เจ็บป่วยควรจะไปพบหมอในทันทีถ้าหากกำเนิดอาการอื่นร่วมด้วย ดังเช่น เป็นไข้สูงต่อเนื่องกันเกิน 3 วัน ง่วงซึมหรืองงงวย ปากซีดเซียว คอแข็ง เสลดมีเลือดคละเคล้า มือเท้าเย็นแตกต่างจากปกติ หายใจแรงอ่อนเพลีย หายใจถี่ ชัก ฯลฯ เนื่องจากว่าบางทีอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงสภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงของ Pneumococcal Disease แม้มิได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันการ บางทีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ส่วนอาการที่เกิดในเด็กบางทีอาจไม่เหมือนกันกับคนแก่ แม้กระนั้นถ้าหากกำเนิดอาการดังนี้ ควรจะรีบพาเด็กไปพบหมอโดยเร็ว

ร้องไห้ไม่ปกติ
รำคาญง่าย
เด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือน เป็นไข้สูงมากเกินไปกว่า 38 องศาเซลเซียส
เด็กอายุระหว่าง 3-6 เดือน เป็นไข้สูงมากเกินกว่า 39 องศาเซลเซียส
เด็กแก่กว่า 2 ปี มีลักษณะเจ็บป่วยต่างๆนานเกิน 3 วัน