in

สาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcal Disease)

Pneumococcal Disease มีสาเหตุจากการรับเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae ซึ่งมีมากยิ่งกว่า 90 สายพันธุ์ โดยแบคทีเรียประเภทนี้มักอาศัยอยู่ในคอแล้วก็โพรงจมูกของคนที่ติดเชื้อโรค แล้วก็แพร่ระบาดจากคนสู่คนจากน้ำลายหรือเสลดผ่านการไอ จาม จูบ หรือการใช้หลอดดูดด้วยกัน

นอกนั้น บุคคลบางกรุ๊ปอาจมีการเสี่ยงสำหรับในการกำเนิดโรคนี้มากขึ้น ดังเช่น

เด็กที่แก่น้อยกว่า 2 ปี
เด็กที่อยู่ในสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
คนวัยชราที่แก่มากยิ่งกว่า 65 ปี
คนที่ดูดบุหรี่
คนเจ็บที่มีภูมิต้านทานต่ำ ตัวอย่างเช่น คนที่กำลังรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดรักษา คนไข้โรคภูมิคุมกันบกพร่อง ฯลฯ
คนที่มีปัญหาน้ำไขสันหลังรั่ว
คนที่มีโรคประจำตัว อย่างเช่น เบาหวาน โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง ฯลฯ
คนที่ถูกผ่าตัดนำม้ามออกไป หรือม้ามปฏิบัติงานแตกต่างจากปกติ
คนที่รับการฝังประสาทหูเทียม