in

การวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcal Disease)

เนื่องจากว่าเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae สามารถอยู่ได้หลายส่วนภายในร่างกาย ทำให้การตรวจพินิจพิจารณาเพื่อหาเชื้อทำเป็นหลายแนวทาง ในขั้นแรกหมอชอบตรวจสุขภาพพื้นฐานโดยใช้หูฟังรวมทั้งถามเรื่องราวรักษาโรคต่างๆของคนป่วย ต่อจากนั้นบางทีอาจตรวจด้วยแนวทางต่างๆดังต่อไปนี้

วัดความดันโลหิต แนวทางแบบนี้จะช่วยทำให้หมอรู้ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยในในขณะนั้น ถ้าความดันโลหิตต่ำลงมาก บางทีอาจกล่าวได้ว่ามีการติดเชื้อโรคร้ายแรงเกิดขึ้น
ตรวจเลือด โดยพินิจพิจารณาจากจำนวนเม็ดเลือดขาว ถ้าหากมีจำนวนมากขึ้นแสดงว่าอาจมีเชื้อโรคภายในร่างกาย
เอกซเรย์อก ในเรื่องที่อยากมองความไม่ปกติภายในร่างกาย ดังเช่นว่า มองความแปลกของน้ำในช่องปอด ฯลฯ
เจาะน้ำไขสันหลัง เพื่อพินิจพิจารณาจากจำนวนเม็ดเลือดขาวที่มากเพิ่มขึ้นในน้ำไขสันหลัง ซึ่งแสดงว่ามีการติดโรคเกิดขึ้น