in

ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcal Disease)

ธรรมดาแล้วเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae จะไม่ส่งผลให้เกิดอาการร้ายแรง แม้กระนั้นถ้าติดโรครอบๆปอดหรือเยื่อหุ้มสมอง ก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะสอดแทรกที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้

โดยเชื้อ Streptococcus Pneumoniae อาจจะทำให้เกิดภาวะสอดแทรก ดังนี้

ภูมิแพ้แล้วก็หูติดเชื้อโรค

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย มีลักษณะอาการไม่ร้ายแรงแล้วก็บางทีอาจกำเนิดซ้ำได้ แต่ว่าในกรณีที่เป็นซ้ำหลายครั้ง บางทีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อใส่ท่อขนาดเล็กที่แก้วหู เพื่อช่วยระบายอากาศและก็คุ้มครองป้องกันการสั่งสมของเหลวในหูชั้นกึ่งกลาง

ปอดอักเสบ

ปอดอักเสบหรือปอดอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ ดังเช่นว่า ติดเชื้อโรครอบๆเยื่อหุ้มห่อปอด เยื่อห่อหัวใจอักเสบ ฯลฯ ซึ่งบางทีอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ติดเชื้อโรคในกระแสโลหิต

เชื้อบางทีอาจไปสู่กระแสโลหิตจนถึงนำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการอักเสบ ลิ่มเลือดตัน หรืออวัยวะปฏิบัติงานล้มเหลว ซึ่งนับเป็นสภาวะที่อันตรายอย่างยิ่ง ด้วยเหตุว่าถ้าหากรักษาช้า อาจส่งผลให้ไตวายรวมทั้งเสียชีวิตได้

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงรวมทั้งพบได้ทั่วไปที่สุด ที่สามารถสร้างความย่ำแย่ต่อสภาพร่างกายในระยะยาวได้ ดังเช่นว่า ทำให้เด็กมีความเจริญช้า หรือสูญเสียการได้ยิน ฯลฯ ถ้าเกิดอาการร้ายแรงมากมายก็บางทีอาจถึงกับตายได้

ดังนี้ คนที่ติดเชื้อโรคแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae แบบไม่ร้ายแรงนั้น มีการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพียงแค่โดยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แม้กระนั้นจะมีการเสี่ยงมากขึ้นถ้าคนไข้เป็นคนวัยชรา