in

การวินิจฉัยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets)

เบื้องต้นแพทย์จะสอบถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว อาหารที่รับประทาน ร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยแพทย์จะกดเบา ๆ บริเวณกระดูกส่วนต่าง ๆ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ทารกที่มีอาการของโรคดังกล่าวจะพบว่ากระดูกบริเวณกะโหลกจะนิ่ม กระหม่อมอาจปิดช้า ขาโก่งมากกว่าปกติ ข้อมือและเข่ามักใหญ่และหนากว่าทารกทั่วไป ในบางรายกระดูกบริเวณซี่โครงจะแบนมีปุ่ม ซึ่งเป็นความผิดปกติของร่ายกาย ทำให้กระดูกช่วงอกนูนขึ้น

นอกจากนี้ แพทย์อาจสั่งให้มีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับแคลเซียมhttps://www.pobpad.com/แคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด หรือการทำเอกซเรย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติของกระดูก ส่วนการผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องนำชิ้นส่วนกระดูกไปตรวจอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการเท่านั้น