in

การรักษาโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets)

การรักษาจะเน้นไปที่การเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุชนิดที่ร่างกายผู้ป่วยขาดไป โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียมสูง เช่น ปลา เครื่องใน ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ เป็นต้น บางครั้งแพทย์อาจให้รับประทานวิตามินหรือแรธาตุในรูปแบบอาหารเสริม พร้อมทั้งแนะนำให้เด็กโดนแสงแดดหรืออยู่กลางแจ้ง เพื่อให้ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดด

ในกรณีที่เด็กไม่สามารถรับประทานได้เองทางปากหรือมีปัญหาในการทำงานของระบบลำไส้และตับ แพทย์อาจแนะนำให้ฉีดวิตามินดี ปีละ 1 ครั้ง โดยปริมาณของวิตามินดีและแคลเซียมจะขึ้นอยู่กับอายุและสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ หากอาการนั้นเกิดจากการปัญหาดูดซึม เด็กอาจต้องรับวิตามินหรือแร่ธาตุต่าง ๆ ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีกระดูกผิดรูปอย่างรุนแรง แพทย์จะพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อจัดกระดูกให้อยู่ในรูปทรงที่เหมาะสม