in

ภาวะแทรกซ้อนของโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets)

หากผู้ป่วยโรคกระดูกอ่อนชนิด Rickets ไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตช้า ตัวเตี้ย กระดูกโค้งงอผิดรูป มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและฟัน ปวดกระดูกเรื้อรัง กระดูกหักโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีอาการชักได้

นอกจากนี้ ผู้ป่วยได้รับวิตามินดีหรือแคลเซียมในปริมาณมากหรือได้รับติดต่อกันนานจนเกินไป อาจก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcaemia) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการท้องผูก เกิดก้อนนิ่วในไต มีปริมาณปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น รู้สึกกระหาย ความอยากอาหารลดลง คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน วิงเวียนและปวดหัว และอาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย