in

อาการอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Shin Splints)

ผู้ป่วยมักจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขณะเริ่มออกกำลังกายหรือทำกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลงน้ำหนักไปที่ขา แต่จะดีขึ้นเมื่อพักการใช้ขา โดยอาการที่พบได้บ่อยมีดังนี้

เจ็บแปลบหรือปวดตื้อบริเวณหน้าแข้ง
อาการปวดอาจเกิดขึ้นกับขาหนึ่งใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
มักมีปวดหรือกดเจ็บบริเวณด้านในของแข้ง
มีอาการบวมในระดับไม่รุนแรงบริเวณหน้าแข้ง
ปวดมากขึ้นเมื่อออกแรงหรือทำกิจกรรมที่ขา
อาจมีอาการเท้าชาและอ่อนแรงร่วม
หากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากดูแลตนเองในเบื้องต้น อย่างการหยุดพักการใช้งานขา การประคบน้ำแข็ง หรือการรับประทานยาแก้ปวด รวมทั้งมีอาการแสบร้อน บวมบริเวณหน้าแข้ง เจ็บแม้อยู่เฉย ๆ หรือได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งจากการล้มหรืออุบัติเหตุ ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว