in

สาเหตุของอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Shin Splints)

อาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งเกิดจากกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มกระดูกในส่วนแข้งถูกใช้งานมากเกินไปจากการทำกิจกรรมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมักเกิดกับผู้ที่เปลี่ยนท่าการออกกำลังอย่างกะทันหันหรือออกกำลังกายอย่างหนักต่อเนื่อง เช่น การวิ่งระยะไกลหรือการวิ่งขึ้นเขา นอกจากนี้ การออกแรงมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อบวมและเพิ่มความดันต่อกระดูกจนอาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดและการอักเสบได้ หรืออาจเป็นผลมาจากแรงดันที่ตอบสนองต่ออาการกระดูกขาหัก โดยการวิ่งหรือก้าวหนัก ๆ อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดการแตกขนาดเล็กของกระดูกขาได้

นอกจากนี้ ยังพบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอาการ Shin Splints ได้เช่นกัน ได้แก่ กล้ามเนื้อขาดความแข็งแรงหรือขาดความยืดหยุ่น การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย มีโครงสร้างร่างกายผิดปกติ อย่างภาวะเท้าแบน ระดับแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอ เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณขา หรือเกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่เชื่อมกับกระดูกหน้าแข้งและกระดูกข้างเคียง