in

การป้องกันการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ (Synesthesia)

Synesthesia เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองที่เชื่อมโยงการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเข้าด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กหรือได้รับการถ่ายทอดจากพันธุกรรม จึงยังไม่มีวิธีป้องกันที่แน่ชัด แต่ในกรณีที่อาการของ Synesthesia เกิดขึ้นในภายหลังจากการได้รับสารเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาจป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดดังกล่าว รวมถึงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน