in

อาการของกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)

ผู้ป่วยโรคกรวยไตอักเสบอาจแสดงอาการป่วยที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปอาการของโรคกรวยไตอักเสบ มีดังนี้

มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส
รู้สึกหนาวสั่น
เจ็บปวดบริเวณหลังหรือสีข้าง ปวดท้อง
คลื่นไส้ อาเจียน
ปัสสาวะบ่อย รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลา เจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะ
ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็น มีสีขุ่น มีหนองหรือเลือดปนมากับปัสสาวะ
หากเกิดการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ อาจมีหนองหรือสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศ