in

อาการของกระดูกสะโพกหัก

ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักอาจเกิดอาการดังต่อไปนี้

ปวดบริเวณสะโพกหรือขาหนีบอย่างรุนแรง
ไม่สามารถยกหรือขยับขาได้ทันทีหลังจากหกล้ม
ไม่สามารถยืนหรือลงน้ำหนักด้วยเท้าข้างเดียวกับกระดูกสะโพกที่หัก
บริเวณสะโพกแข็งเกร็ง บวม หรือมีรอยฟกช้ำ
ขาข้างที่กระดูกสะโพกหักจะดูสั้นผิดปกติหรืออาจมีลักษณะบิดออกไปด้านนอก
อย่างไรก็ตาม บางรายอาจมีเพียงอาการเจ็บปวดบริเวณสะโพก ก้น ขาอ่อน ขาหนีบ หรือหลังเท่านั้น แต่ยังสามารถเดินได้เป็นปกติ หากสงสัยว่ากระดูกสะโพกหักควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาทันที