in

การวินิจฉัยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)

หมอจะไต่ถามคนไข้เกี่ยวกับอาการแตกต่างจากปกติที่เกิดขึ้น เรื่องราวไม่สบาย ตรวจสุขภาพ แล้วก็ตรวจฉี่ ซึ่งบางทีอาจเจอสิ่งเจือปนผสมอยู่ในน้ำเยี่ยว ดังเช่น เชื้อแบคทีเรีย เลือด หรือเม็ดเลือดขาว เพื่อหาปัจจัยว่ามีการติดเชื้อโรคหรือเปล่า

แต่ว่าในเรื่องที่คนป่วยมีลักษณะอาการของโรคร้ายแรงแล้วก็เรื้อรัง หมอบางทีอาจจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมอีกด้วยแนวทางอื่น ยกตัวอย่างเช่น การส่องกล้องระบบฟุตบาทเยี่ยว การตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจ หรือการถ่ายรูปรังสี เพื่อวิเคราะห์ความไม่ปกติในระบบฟุตบาทเยี่ยวที่มากกว่าการติดโรค ด้วยเหตุว่าบางทีอาจเป็นสัญญาณของโรครุนแรงประเภทอื่น โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพบว่าองค์ประกอบของเยื่อไม่ปกติไปหรือตรวจเจอก้อนเนื้อ