in

การป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)

โรคกระเพาะเยี่ยวอักเสบบางทีอาจคุ้มครองป้องกันได้เฉพาะบางมูลเหตุ เพราะเหตุว่าต้นสายปลายเหตุสำหรับเพื่อการกำเนิดโรคที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าบางทีอาจลดการเสี่ยงของโรคลงด้วยการกินน้ำให้พอเพียงในทุกๆวัน เพื่อคุ้มครองป้องกันการสั่งสมของเชื้อแบคทีเรีย ดูแลความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ทวารหนัก ไม่สมควรกลั้นเยี่ยวโดยไม่จำเป็น