in

คุชชิง (Cushing Syndrome)

Cushing Syndrome (กรุ๊ปอาการปะทุชชิง) มีสาเหตุมาจากร่างกายหรูหราฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) สูง ซึ่งอาจเกิดจากใช้ยาคอร์ติวัวสเตียรอยด์มากเกินความจำเป็น หรือร่างกายบางทีอาจผลิตฮอร์โมนนี้ออกมามากยิ่งกว่าธรรมดา ทำให้มีลักษณะอาการ ดังเช่นว่า น้ำหนักขึ้น มีสภาวะอ้วน บริเวณใบหน้ากลมไม่ปกติ มีก้อนไขมันข้างหลังตอนระหว่างไหล่ รวมทั้งผิวหนังท้องแตกลายเป็นสีม่วงหรือสีชมพู ฯลฯ

ส่วนการดูแลและรักษา Cushing Syndrome อย่างเช่น การปรับลดจำนวนฮอร์โมนคอร์ติซอลภายในร่างกายให้ปกติ รักษาตามต้นสายปลายเหตุ รวมทั้งรักษาจุนเจือตามอาการ ถ้ารักษาได้ทันเวลา คนไข้จะได้โอกาสฟื้นฟูปกติได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น