in

กลุ่มอาการท็อกซิกช็อก (TSS หรือ Toxic Shock Syndrome)

TSS (Toxic Shock Syndrome) หรือ กรุ๊ปอาการท็อกสิกข์ช็อก เป็นกรุ๊ปอาการที่เจอได้ยากแม้กระนั้นบางทีอาจเป็นโทษถึงกับตาย เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการรับเชื้อแบคทีเรียประเภทซึ่งสามารถปลดปล่อยพิษไปสู่ร่างกายได้ การได้รับพิษนั้นอาจจะส่งผลให้จับไข้สูงอย่างกระทันหัน แล้วก็ความดันโลหิตต่ำซึ่งบางทีอาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญ อย่างปอด ตับ หรือหัวใจ ล้มเหลวได้ ต้นเหตุส่วนมากมาจากการรับเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในผ้าอนามัยโดยยิ่งไปกว่านั้นแบบใส่ อย่างไรก็ดี TSS สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยปริมาณคนป่วยที่เจอกว่าครึ่งเป็นหญิงที่อยู่ในวัยมีเมนส์