in

การป้องกันกลุ่มอาการท็อกซิกช็อก (TSS หรือ Toxic Shock Syndrome)

อาการท็อกสิกข์ช็อกนั้นสามารถปกป้องแล้วก็ลดการเสี่ยงได้ ดังต่อไปนี้

แม้ใช้ผ้าอนามัยแบบใส่ โดยควรที่จะทำการเลือกจำพวกที่ดูดซึมน้อย แม้กระทั้งในวันมามากมายก็ไม่สมควรใช้แบบดูดซึมนาน เพื่อกระตุ้นให้ตัวเองเปลี่ยนผ้าอนามัยหลายครั้งขึ้น ทำให้ลดการสั่งสมของแบคทีเรีย และก็ควรที่จะใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นในช่วงเวลาค่ำคืนหรือในวันที่เมนส์มาน้อย
คนที่ใช้ถ้วยอนามัยหรือเครื่องใช้ไม้สอยดูดซับรอบเดือนในแบบถ้วยซิลิโคน ควรจะล้างให้เครื่องมือสะอาดทุกคราวก่อนประยุกต์ใช้ใหม่
ควรจะเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่างต่ำทุกๆ4-8 ชั่วโมง เพื่อสุขลักษณะที่ดี
คนที่เคยเป็น TSS ไม่สมควรใช้ผ้าอนามัยแบบใส่ เนื่องจากว่ามีการเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นไปได้อีก
คนที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือคุมกำเนิดสำหรับใส่ด้านในช่องคลอด ควรจะอ่านคู่มือแล้วก็กระทำตามอย่างเคร่งครัด
คนที่มีแผลตามร่างกาย ควรจะรักษาความสะอาดของแผลและก็รอบๆรอบแผลให้สะอาดอยู่เป็นประจำ และก็เปลี่ยนผ้าพันแผลหรือแผ่นปิดรอยแผลประจำ เพื่อหลบหลีกการสั่งสมของเชื้อแบคทีเรีย ดังนี้ แม้พบว่ารอบๆรอบแผลกำเนิดความไม่ดีเหมือนปกติ อย่างเช่น อาการบวมแดง แสบร้อน หรือมีหนอง ฯลฯ ควรจะไปพบหมอโดยทันที
ล้างมือให้สะอาดอยู่เป็นประจำเพื่อช่วยลดการสั่งสมของแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อโรค