in

ภาวะแทรกซ้อนกลุ่มอาการท็อกซิกช็อก (TSS หรือ Toxic Shock Syndrome)

การได้รับเชื้อจากแบคทีเรียนั้นสามารถแผ่ขยายได้อย่างเร็วแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้ โดยไม่รักษาหรือเข้ารับการดูแลและรักษาช้าอาจจะส่งผลให้เป็นอันตรายรุนแรง อย่างเช่น อาการช็อก หรือภาวการณ์ที่เลือดภายในร่างกายไหลเวียนลดน้อยลงจนถึงทำให้อวัยวะต่างๆขาดออกสิเจนรวมทั้งสารอาหารที่มีเลือดเป็นตัวลำเลียงก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย ตับวาย รวมทั้งหัวใจล้มเหลว ฯลฯ ในเรื่องที่ร้ายแรงคนป่วยบางทีอาจถึงกับตายได้