in

กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ (PWS หรือ Prader-Willi Syndrome)

PWS (Prader-Willi Syndrome) หรือกรุ๊ปอาการพราเดอร์-วิลลี่ เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่ประจำตัวมาโดยกำเนิด มีต้นเหตุมาจากความไม่ดีเหมือนปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 ทำให้คนป่วยรู้สึกหิวอย่างสม่ำเสมอ กล้ามเหน็ดเหนื่อย มีปัญหาจากการเรียนทราบรวมทั้งการกระทำ รวมทั้งผู้เจ็บป่วยโดยมากพบได้บ่อยปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักจนกระทั่งบางทีอาจก่อให้เกิดภาวการณ์อ้วนด้วย หากแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีแนวทางรักษาโรคนี้ให้หายสนิท แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ดูแลอาการอย่างแม่นยำก็บางทีอาจช่วยทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามเดิม โดย PWS เป็นโรคที่เจอได้น้อย แล้วก็ได้โอกาสกำเนิดเพียงแค่ 1 ใน 10,000-30,000 คนเพียงแค่นั้น