in

การวินิจฉัยกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ (PWS หรือ Prader-Willi Syndrome)

ในพื้นฐาน หมอบางทีอาจวิเคราะห์จากลักษณะด้านนอกของเด็กแรกเกิดและก็อาการต่างๆที่พบได้มากในเด็กแรกคลอดที่เป็น PWS และอาจมีการตรวจทางพันธุกรรมโดยนำแบบอย่างเลือดมาตรวจค้นความแตกต่างจากปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของ PWS

ยิ่งกว่านั้น หมอบางทีอาจพิจารณาอาการเพื่อพินิจพิจารณาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและก็ความประพฤติปฏิบัติว่าคนไข้มีลักษณะอาการของภาวการณ์นี้ไหม และก็หมอบางทีอาจชี้แนะให้คนป่วยบางรายเข้ารับการตรวจความแปลกของยีนหรือโครโมโซมเพื่อการันตีผลของการวิเคราะห์ด้วย