in

สาเหตุของกลุ่มอาการวอลเลนเบิร์ก (Wallenberg’s Syndrome)

ต้นเหตุของการเกิดโรคนี้ยังไม่รู้จักชัดเจน แต่ว่าเจอเหตุบางประการที่อาจจะทำให้กำเนิดกรุ๊ปอาการวอลเลนเบิร์กได้มากกว่าคนธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีประวัติด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคเส้นโลหิตตัน โรคหัวใจ เส้นโลหิตตีบ เส้นโลหิตโป่งพอง การได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวหรือคอจากการล้ม ชน หรือหล่นชนพื้นในระดับที่ไม่สูงมากมาย