in

ภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มอาการวอลเลนเบิร์ก (Wallenberg’s Syndrome)

คนป่วยกรุ๊ปอาการนี้มักมีปัญหาสำหรับในการทรงตัว ก็เลยบางทีอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุสำหรับเพื่อการดำรงชีวิตทุกวัน และก็บางทีอาจมีอันตรายถึงชีวิต โดยยิ่งไปกว่านั้นคนสูงอายุ รวมถึงบางรายบางทีอาจได้รับสารอาหารน้อยเกินไป น้ำหนักลดน้อยลง หรือสำลัก เนื่องจากสภาวะกลืนตรากตรำที่เป็นลักษณะของโรค