in

อาการของกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome))

ลักษณะของโรคขึ้นกับต้นสายปลายเหตุแล้วก็ความร้ายแรง โดยมีลักษณะอาการที่พบบ่อย ยกตัวอย่างเช่น

หายใจไม่สะดวก หายใจเร็ว หอบอ่อนแรง
กล้ามอ่อนกำลัง ร่างกายอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
ผิวหนังหรือเล็บกลายเป็นสีม่วงหรือสีเขียว เพราะเหตุว่าสภาวะขาดออกสิเจน
ไอแห้งๆ
เป็นไข้ ปวดหัว
ความดันเลือดต่ำ
ชีพจรเต้นเร็ว
งง รู้สึกอ่อนล้าอย่างหนัก