in

สาเหตุของกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome))

ARDS เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากของเหลวด้านในเส้นโลหิตขนาดเล็กในปอดไหลเข้าไปในถุงลมปอด ซึ่งปกติแล้วเส้นโลหิตนี้จะปลดปล่อยให้เพียงแค่อากาศซึมผ่านเข้าไปในถุงลมปอดได้แค่นั้น แม้กระนั้นในเรื่องที่มีการอักเสบอย่างหนักก็อาจจะก่อให้ฝาผนังเส้นโลหิตปลดปล่อยให้ของเหลวข้างในเส้นเลือดไหลซึมออกจากเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปอยู่ในถุงลมปอดได้ ทำให้ปอดรวมทั้งถุงลมสูญเสียการทำงานรุนแรง ร่างกายรวมทั้งอวัยวะต่างๆก็เลยขาดออกสิเจน โดยปัจจัยที่ทำให้ของเหลวมีการรั่วไหลบางทีอาจกำเนิดได้จากหลายเหตุ ตัวอย่างเช่น

ภาวการณ์พิษเหตุติดโรค (Sepsis) เป็นสภาวะการได้รับเชื้อในกระแสโลหิตที่ร้ายแรง แล้วก็เป็นต้นเหตุที่ค้นพบว่าส่งผลให้เกิด ARDS บ่อยครั้งที่สุด
ปอดอักเสบอย่างหนัก ในรายที่มีลักษณะอาการปอดอักเสบร้ายแรงมากมาย มักทำให้เกิดผลกระทบต่อกลีบปอดอีกทั้ง 5 กลีบ รวมทั้งเป็นต้นเหตุกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด ARDS ได้
การสูดดมพิษที่เกิดอันตราย การดมหายใจเอาควันหรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ ARDS ได้
อุบัติเหตุกระเทือน อาจจะทำให้มีการบาดเจ็บหนักมากแถวๆศีรษะรวมทั้งอก โดยสามารถทำความเสียหายกับปอดโดยตรง หรือบางทีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสมองส่วนที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมการหายใจ
ต้นเหตุอื่นๆดังเช่น ตับอ่อนอักเสบ ถ่ายเลือดในจำนวนมาก มีประวัติติดเหล้าเรื้อรัง ใช้สารเสพติดในจำนวนมาก อยู่ในภาวการณ์ใกล้จมน้ำเสียชีวิต หรือไฟลุก ฯลฯ