in

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

Klinefelter Syndrome หรือกรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์ เป็นความไม่ดีเหมือนปกติในโครโมโซมของเด็กแรกคลอดผู้ชายที่เกิดมากับโครโมโซม X มากยิ่งกว่าธรรมดา นำมาซึ่งการทำให้คนเจ็บมักมีการเติบโตทางร่างกายที่ไม่ปกติ ยกตัวอย่างเช่น แขนขายาว ตัวสูงยิ่งกว่าเด็กในวัยเดียวกัน อกใหญ่ อวัยวะสืบพันธุ์ชายมีขนาดเล็ก รวมทั้งอาจมีความเจริญทางด้านเชาวน์น้อยกว่ามาตรฐานเมื่อไปสู่วัยศึกษา ฯลฯ

ในขณะนี้ยังไม่รู้จักต้นเหตุที่ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุหรือต้นสายปลายเหตุที่ทำให้โครโมโซมมีความผิดธรรมดา หมอก็เลยทำเป็นเพียงแค่รักษาตามอาการ เพื่อผู้เจ็บป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างธรรมดา อย่างไรก็ดี กรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์เป็นโรคที่เจอได้น้อย โดยได้โอกาสเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดผู้ชายเพียงแค่ 1 ใน 660 คน