in

อาการของกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

โดยทั่วไปคนเจ็บที่อยู่ในกรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์ชอบไม่มีอาการแสดงกระจ่างในตอนวัยเด็ก ทำให้ผู้เจ็บป่วยโดยมากตรวจเจอหรือได้รับการวินัจฉัยจากหมอเมื่อไปสู่วัยเจริญพันธุ์ แม้กระนั้นคนเจ็บบางรายอาจมีสัญญาณเตือนแสดงออกมาตามตอนวัยต่างๆดังต่อไปนี้

วัยทารกรวมทั้งวัยฝึกฝนเดิน
เด็กจะมีความเจริญช้าสำหรับเพื่อการลุก คลาน เดิน บอกช้าหรือเงียบกว่าธรรมดา กล้ามอ่อนล้า และก็บางทีอาจตรวจเจอโรคไส้เลื่อนแล้วก็ภาวการณ์อัณฑะไม่เลื่อนลงถุงอัณฑะ

วัยเด็ก
ผู้เจ็บป่วยที่เป็นเด็กชอบมีความผิดพลาดสำหรับการทำความเข้าใจ (Dyslexia) อีกทั้งสำหรับการอ่าน เขียน หรือสะกดคำ โดยยิ่งไปกว่านั้นวิชาคณิต มีความผิดพลาดด้านการเคลื่อนไหว (Dyspraxia) มีปัญหาสำหรับเพื่อการเข้าสังคม เป็นเด็กเขินอาย ปราศจากความเชื่อมั่นในตัวเอง สมาธิสั้น ทั้งยังยังมีปัญหาสำหรับการเอ๋ยถึงความรู้สึกของตน

วัยรุ่น
อาการที่แสดงออกส่วนมากเป็นการเปลี่ยนทางร่างกาย รวมทั้งมีการเติบโตไปสู่วัยเจริญรุ่งเรืองพันธ์ุช้ากว่าคนภายในวัยเดียวกัน ดังเช่นว่า แขนรวมทั้งขายาว ทรวงอกใหญ่มากยิ่งกว่าวัยรุ่นชายทั่วๆไป บั้นท้ายกว้าง ขนตามส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นช้า อวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็อัณฑะมีขนาดเล็ก ฯลฯ

วัยผู้ใหญ่
คนป่วยโดยมากที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่มักเจอปัญหาการมีลูกยาก ของลับไม่แข็ง รวมทั้งกำลังขับทางเพศต่ำ

ดังนี้ ปัญหาที่เกิดจากทางสุขภาพต่างๆของผู้ป่วยในกรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์บางทีอาจเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว และก็มีความร้ายแรงที่ต่างๆนาๆในแต่ละบุคคล