in

การวินิจฉัยกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

หมอจะซักถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ อาการ และก็ตรวจสุขภาพในพื้นฐาน โดยจะเน้นย้ำไปที่การตรวจอก ของลับ และก็อัณฑะ แม้พบว่าผู้เข้ารับการตรวจมีลัษณะทิศทางอยู่ในกรุ๊ปอาการ Klinefelter Syndrome หมอจะกระทำตรวจรับรองด้วยแนวทางตรวจโครโมโซมหรือกระทำตรวจจำนวนฮอร์โมนจากเลือดหรือเยี่ยว ดังนี้ คนที่อยู่ในกรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์มักออกอาการความไม่ปกติของร่างกายเมื่อเริ่มไปสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว มีเพียงแต่ส่วนน้อยแค่นั้นที่จะออกอาการความแตกต่างจากปกติอย่างหนักรวมทั้งได้รับการวิเคราะห์ตั้งแต่วัยเด็ก