in

สาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจนั้นยังไม่รู้จักต้นเหตุที่เด่นชัด ถ้าเป็นในกรณีที่รู้ปัจจัยมักเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการรับเชื้อรอบๆกล้ามเนื้อหัวใจ โดยพบได้มากจากการรับเชื้อเชื้อไวรัส แม้กระนั้นบางรายอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการรับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือปรสิต รวมทั้งยังกำเนิดได้จากการใช้ยา การได้รับสารเคมี หรือโรคบางจำพวก

การรับเชื้อเชื้อไวรัส
การรับเชื้อเชื้อไวรัสยอดเยี่ยมในต้นเหตุที่นำไปสู่อาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มักพบสูงที่สุด โดยเชื้อไวรัสที่เจอ ดังเช่น เชื้อไวรัสอะดีโน (Adenovirus) ที่นำไปสู่หวัด เชื้อไวรัสคอกซากี กรุ๊ปบี (Coxsackievirus Group B) เชื้อไวรัส HHV-6 (Human Herpes Virus 6) รวมทั้งเชื้อไวรัส Parvovirus B19 ที่กระตุ้นให้เกิดโรคฟิฟธ์ (Fifth Disease)

ยิ่งไปกว่านี้ เชื้อไวรัสอื่นๆอย่างเชื้อไวรัสเอควัว (Echovirus) ที่ทำให้มีการเกิดการได้รับเชื้อในกระเพาะ เชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein-Barr Virus) ที่ก่อให้เกิดโรคโมโนนิวคลีโอสิส เชื้อไวรัสรูเบลลา (Rubella Virus) ที่เป็นต้นเหตุของโรคเหือดแล้วก็เชื้อ HIV ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิคุมกันบกพร่องก็บางทีอาจเป็นต้นเหตุให้กำเนิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เหมือนกัน

การรับเชื้อแบคทีเรีย
การรับเชื้อแบคทีเรียสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) ที่เป็นต้นเหตุของโรคพุพอง แล้วก็แบคทีเรียโครินแบคทีเรียมดิฟทีเรีย (Corynebacterium Diptheriae) ที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดโรคคอตีบ หรือการรับเชื้ออย่างกระทันหันที่ทำลายต่อมทอนซิลและก็เยื่อบุคอก็อาจจะส่งผลให้มีการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจได้

การได้รับเชื้อปรสิต
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบางทีอาจเจอได้จากการได้รับเชื้อปรสิตหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น เชื้อทริพพาโนโซมา คูไซ (Trypanosoma Cruzi) เชื้อท็อกโซพลาสมา (Toxoplasma) หรือเชื้อปรสิตอื่นๆที่มีแมลงเปนพาหะนำโรค แล้วก็กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดโรคชากาส (Chagas Disease) แม้กระนั้นเป็นต้นเหตุที่เจอได้น้อย เนื่องด้วยเป็นเชื้อที่เจอในแถบอเมริกากึ่งกลางและก็ใต้ หรือบางทีอาจเจอในกรุ๊ปนักเที่ยวและก็นักเดินทาง

การรับเชื้อรา
เชื้อยีสต์หรือเชื้อราก็บางทีอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการอักเสบได้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนป่วยที่มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอ่อนแอ ตัวอย่างเช่น เชื้อแคนดิดา (Candida) เชื้อแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) เชื้อฮิสโตพลาสมา (Histoplasma) ที่เจอในมูลสัตว์ปีก

การได้รับยาหรือสิ่งเสพติดบางประเภท
บางครั้งบางคราวอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบางทีอาจกำเนิดในคนที่ใช้ยาบางจำพวก ยกตัวอย่างเช่น ยารักษาโรคโรคมะเร็ง ยาปฏิชีวนะอย่างยาเพนิซิลิน (Penicillin) รวมทั้งยาซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamide) ยาต่อต้านอาการชัก หรือสารเสพติดอย่างโคเคน

การได้รับพิษหรือสารเคมีบางประเภท
การสัมผัสสารเคมีหรือพิษบางประเภทบางทีอาจเพิ่มการเสี่ยงของการอักเสบรอบๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ ดังเช่น

การได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือสารตะกั่ว
การได้รับรังสีหรือกระบวนการทำเคมีบำบัดรักษา
การได้รับพิษจากแมลงหรือสัตว์กัดต่อย ดังเช่นว่า งู แมงมุม ผึ้ง หรือต่อ ฯลฯ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
โรคประจำตัวของผู้เจ็บป่วย
โรคหรือสภาวะความไม่ปกติของคนเจ็บบางทีอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจได้ โดยอาจเกิดขึ้นเนื่องจากภาวการณ์ความแตกต่างจากปกติของระบบภูมิต้านทานที่นำไปสู่การอักเสบขึ้นในร่างกาย อย่างโรคแพ้ภูเขาไม่ตนเอง (Lupus) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคโรคทากายาสุ (Takayasu’s Arteritis) หรือโรคที่มีการอักเสบของเส้นโลหิตขนาดเล็กที่เรียกว่า Wegener’s Granulomatosis ฯลฯ