in

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบางทีอาจวิเคราะห์ได้ยาก แม้กระนั้นถ้าได้รับการตรวจวิเคราะห์เร็วบางทีอาจช่วยคุ้มครองความย่ำแย่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นต่อหัวหัวใจในระยะยาวได้ ในพื้นฐานหมอบางทีอาจถามอาการ โรคประจำตัว เรื่องราวทางด้านการแพทย์ รวมทั้งตรวจสุขภาพพื้นฐาน ในบางครั้งบางคราวหมอบางทีอาจวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกด้วยแนวทางใดขั้นตอนการหนึ่ง หรือหลายแนวทางด้วยกันขึ้นกับความร้ายแรงของอาการที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์เลือด เพื่อตรวจค้นที่มาของการอักเสบหรือติดโรค ตัวอย่างเช่น ตรวจนับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงและก็เม็ดเลือดขาว วัดระดับโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่บ่งถึงความเสื่อมโทรมของกล้ามเนื้อหัวใจ และก็ตรวจแอนติบอดี้ที่มีบทบาทต้านต่อเชื้อไวรัสหรือสิ่งปลอมปนอื่นภายในร่างกาย ซึ่งบางทีอาจเป็นเหตุให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจมีการอักเสบ
การเอกซเรย์อก เพื่อตรวจตราขนาดและก็รูปร่างของหัวใจ แล้วก็ยังคงใช้วัดการสั่งสมของของเหลวด้านในหรือบริเวณหัวใจที่บางทีอาจเป็นสัญญาณของภาวการณ์หัวใจล้มเหลว
การวัดคลื่นกระแสไฟฟ้าหัวใจ (ECG/EKG) เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างจากปกติ รวมทั้งตรวจความย่ำแย่ของกล้ามเนื้อหัวใจ
กระบวนการทำการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) เพื่อเห็นภาพของรูปร่างและก็องค์ประกอบของหัวใจ แล้วก็ยังคงใช้สำหรับเพื่อการตรวจการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
วิธีการทำเอควัวหัวใจ (Echocardiogram) คือการใช้คลื่นเสียงเพื่อเลียนแบบภาพหลักการทำงานของหัวใจ รวมทั้งความแปลกที่บางทีอาจเกิดขึ้น อย่างเช่น ภาวการณ์หัวใจโต การสูบฉีดเลือดที่ไม่ปกติ ปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจ การอุดตันข้างในหัวใจหรือมีของเหลวในเยื่อห่อหัวใจ ฯลฯ
การสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) แล้วก็ตรวจแบบอย่างกล้ามเนื้อหัวใจ (Endomyocardial Biopsy) เป็นการใส่สายสวนขนาดเล็กทางเส้นเลือดดำรอบๆขาหรือคอ ซึ่งสายสวนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะผ่านเข้าไปยังหัวใจ บางครั้งบางคราวหมอบางทีอาจใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับเพื่อการตัดแบบอย่างเยื่อจากกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อส่งไปเพื่อทำการตรวจยังห้องทดลองรวมทั้งประยุกต์ใช้วิเคราะห์อาการอักเสบหรือติดโรค