in

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

การอักเสบรอบๆกล้ามเนื้อหัวใจบางทีอาจดียิ่งขึ้นได้เอง หรือบางทีอาจดียิ่งขึ้นแล้วก็หายดีได้ข้างหลังได้รับการดูแลและรักษา การดูแลและรักษาโรคนี้จะย้ำที่การดูแลรักษาตามต้นเหตุรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้น ในเรื่องที่อาการไม่ร้ายแรงนัก ผู้เจ็บป่วยควรจะหลบหลีกการบริหารร่างกายที่จำเป็นต้องใช้แรงมากมายขั้นต่ำ 3-6 เดือน การพักร่างกาย ร่วมกับการใช้ยาจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถฟื้นจากการอักเสบได้โดยบางทีอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การดูแลและรักษาด้วยแนวทางอื่น

ยาที่หมอบางทีอาจใช้เพื่อการรักษากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีดังนี้

ยารักษาโรคหัวใจ อาทิเช่น ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE Inhibitor) ยาเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta Blockers) หรือยา ARBs
ยาขับเยี่ยว เพื่อช่วยกำจัดของเหลวส่วนเกินภายในร่างกาย
การฉีดยาทางเส้นเลือดดำ (IV) โดยหมอบางทีอาจฉีดยาคอร์ติวัวสเตียรอยด์เพื่อช่วยลดอาการอักเสบ
ในเรื่องที่คนป่วยมีลักษณะรุนแรง หมอบางทีอาจใช้กระบวนการรักษาอื่นร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานเครื่องช่วยการไหลเวียนของโลหิต การใช้งานเครื่องประคองหัวใจรวมทั้งระบบไหลเวียนด้วยบอลลูน หรือการใช้งานเครื่องช่วยประคองรูปแบบการทำงานของหัวใจและก็ปอด (ECMO)

สำหรับคนไข้ที่มีลักษณะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หมอบางทีอาจให้คนป่วยนอนพักในโรงหมอ โดยจะใคร่ครวญให้ยาหรือการผ่าตัดเพื่อลดการเสี่ยงของการเกิดภาวการณ์หัวใจตันจากลิ่มเลือด หรือหมอบางทีอาจพิเคราะห์ใช้แนวทางเปลี่ยนถ่ายหัวใจถ้าหากหัวใจได้รับความเสื่อมโทรมมากมาย

ในผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเรื้อรังหรือหัวใจได้รับความทรุดโทรมอย่างหนักบางทีอาจจำเป็นต้องกินยาสม่ำเสมอไปทั้งชีวิต แต่ว่าบางรายบางทีอาจกินยาตลอดโดยประมาณ 2-3 เดือน พร้อมกันไปกับการปรับพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น การทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำแล้วก็จำกัดจำนวนน้ำ รวมทั้งเจอหมอตามการนัดหมาย เพื่อติดตามแล้วก็รักษาอาการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น